ANAKLAUT

Monday, 20 June 2011

Haji Ahmad Alabio

         Masa ulun halui bahari salalu banar paninian hjh Masniah mangisahakan tampat asalnya di Alabio Banjar. Saingat ulun hanya sakali ninik bulik alabio. Bahari kalu handak bulik ka banjar kada sasanangan kaya wayahinih. Dari Sabak Bernam Selangor tulakan ka Singapura dahulu.. Di Singapura pulang baminggu-minggu mahadangi kapal nang handak bulik ka Banjar. Bahari Malaysia kadada lagi, Indonesia balum jua cangul kada banyak karinah kalo handak bulak-balik. Banjar sabuah negeri berdiri sendiri tiada bahasa Malayu atau Indonesia. Bahasa banjar pang sabarataan.
       Rasanya pamadaman padatuan ka Malaya saawal 1900, bermula dari keturunan Haji Ahmad  bin Adam. Tulisan ulun ngini mungkin banyak nang tasalah, maklum haja kada tapi ruhui lagi. matan jua kada bayak imformasi kerna nang tatuhanya sudah tulakan badahulu (Alm). Bahari kada sawat batakon dan bacuur. Jadi kita nang tatinggal sasamaan manyimpani silsilah ngini mudahan tali keluarga kita kada hilang hingga akhir zaman. Kalu ada kulaan kita nang kada mangarti basa banjar, mudahan bisa dilajari jadi kada hilang basa badatuan kita. tarutamanya yang bagana di luar banua, Malaysia, Singapura, Brunai, Arab Saudi dan di mana haja

.
             Silsilah Haji Ahmad Alabio


                     AHMAD                                                  THAHER
               Mempunyai anak                                       Mempunyai anak

I.       H. SABERAN (INDONESIA)                        I.
II.     H. SALMAN (MALAYSIA)                           II.
III.    SITI RAHMAH (MALAYSIA)                      III.  H. NURPIAH
IV.    DAHLAN (INDONESIA)                               IV.
V.     SITI MASNIAH (MALAYSIA)
VI.    H. RASYIDI (MALAYSIA)
VII.  SITI KHADIJAH (MALAYSIA)
`                             

                               ADING  H. SABERAN BIN AHMAD ALABIO
                                    YANG BERMUKIM DI MALAYSIA

1.      H. Salman
         Mempunyai anak :
1.         H. Amir
2.         Kapsah
3.         Hjh Maimunah
       anak
       1.Rabiah
       2.Mashiah
       3. Hasyim
       4.Zainab
       5.Azman
       6 Dato Jamal
       7. Rohaiza
       8. Azmi

4.         Hjh Hasanah
5.         Hj Bakri
6.         Hj. Ahmad

2.      Hj. Siti Rahmah
         Mempunyai anak:


1.         H. Maslan @Ariffin
        anak
        1. Shafie
         2.Ramlah
         3. Ibrahim
         4 Musa
         5. Idris
         6 . Jalalbaya
         7.Siti Aisyah
         8. Abd Samad
         9. Ismail 
         10.  Jamilah
         11.  Azimah

2.         Awang
       anak
        1.Ateh
        2. Rogayah
         3. Jamaluddin
        4. Bunah

3.         Arjan 
               anak
      1.Hasanah
       2. Abd Khair
       3. Siti Maznah
       4. Siti Saodah
        5. Siti Hajar
        6. Khairiah
        7. Hafizah
        8.Hamudah
        9. Noridah
        10.Nasarudin
        11. Masturah

4.        Jamintan
         anak
        1.Ainah

5.         Mar’ei
        anak
       1. Rodziah
       2. Hasyim
       3. Zabedah
       4. Sapiah
       5. Kamaruzaman
       6. Khairul Azlan
       7.Mohd Aini


3.      Siti Masniah
         Mempunyai anak:
1.         H. Hanafiah
Mempunyai anak:


1.   Jahratannor
2.   Sulaiman
3.   Mohd Zaki
4.   Mohd Razi
5.  Halidi.
6       Abd.Razak
                 7.  Ibrahim
                 8.  Abd. Rahman
                 9.  Arbaiyah2.         H. Aminah
Mempunyai anak :


1.   Syafi’i
2.   Faridah
3.   Nor Aisyah
4.   Helmi Alm
5.   Khairul Anwar
6.   Fatimah                                                       
7.      Mustafa Kamal
                 8. Shamsul Maarif
   

   4. H. Rasyidi

         Mempunyai anak:

1.          Hjh Saripah
Mempunyai anak

1.Ahmad Darsani          8.Salmah
               2.Ardani                       9.Aziah
               3.Norsiah                     10.Halim
               4.Saleh                         11.Saniah
5.Fuad                         12 .Nizam
               6.Saat
7.Hasan

2.          Hj Ali
Mempunyai anak

1.      Zainal
2.      Rabunah`


5.      Hj. Siti Khadijah
         Mempunyai anak:

1.         H. Rabiah
Mempunyai anak:


1.   Che Din Arifin
2.   Yusuf Alm
3.   Norain Alm
4.   Idris Alm
5.   Azhar
6.   Atan


2.         Marganah
Mempunyai anak:


1.      Syariyah
                 2.   Nasri
3.   Norkhalidah


3.         Patimah
Mempunyai anak:


1.   Ismail
2.   Abdussatar
3.   Sulaiman
4.   Noreha
                 5.   Norsaidah Alm           4.Masriah
Mempunyai anak:


                 1.Bahruddin Alm  
2.   Kamaluddin
3.   Syafi’i
4.   Hamsyi
5.   Syamsuddin
6.   Arsyad
7.      Syamsiah
8.      Khasimah5.Mardiah
               Mempunyai anak:


1.   Muhtar
2.   Rusyiah
3.   Rukayah
4.   Ruqayah4.         Badri 


PERHATIAN:

i.                 Senarai nama ini belum lengkap mungkin ada beberapa kesilapan. Jika ada keluarga  yang lebih mengetahui boleh info dalam kumpulan Gen.H.Ahmad Alabio.
ii.               Senarai awal ini juga hanya senarai Generasi 1. Gen.2  Gen 3. Gen 4.
Contoh; 1. H.Ahmad (bapa) 2.Hjh Masniah(anak)3. Hj.Hanafiah(cucu) 4.Jaratannor(cicit)
                      Gen.H.Ahmad Alabio 2010 ini sudah mempunyai Gen 7
iii.               Harapan kami... sama-samalah kita melengkapkan senarai keluarga ini berilah bantuan jika ada dalam kumpulan ini perlukan pertolongan kerana kita satu keturunan dari H.Ahmad. Amin..
 
                             Anak cucu dari nenek Hj Masniah bt Hj Ahmad
                                                   
          
                      Hj.Hanafiah b.Hassan          Hjh Aminah bt Hassan
               
                               1.Jahratanur 62               Roslan ( Pie)
                               2.Sulaiman   58               Faridah 
                                3.M.Zaki       55              Helmi ( meninggal )
                                4.M.Razi       50               Fadzilah  
                                5.Halidi          45              Khairul Anwar 
                                6.Abd.Razak  44              Mustaffa  Kamal
                                7.Ibrahim       42              Fatimah
                                8.Abd.Rahman 38           Shamsul Ma’arif
                                9.Arbaiyah        36
   
Anak-anak Hj.Hanafiah
 1. Hjh.Jahratanur  x   Hj Che Din b.Arifin (sapupu 2x. cucu nenek Hjh Hadijah))
                          Anak-anaknya
 Rosnah 45,Rosmah,Roslan,Rosliah,Maimun, Azhari ,Sadri,Amin,Sukri,Shahidah,Hafizah ,Firdaus19    
    - Jengka 10 Pahang

  2.Sulaiman   x  Hamisah    bt Hamid        
                   Anak-anaknya
 Habibah 32, Hamasiah,Dzulkarnain ,Hamsidah, Rohana,Aniza14
- Selancar 1 Segamat Johor


 3.M.Zaki  x Abibah Hj. Omar
         Anak-anaknya
   Hazril 30 *Siti Norhaizan,Azuraihan,Ema ,Azi,,Azai 14
   - Bukit Sagu 1 Kuantan Pahang
        
      4.M.Razi   x Hamsidah Hj Yusuf
                 Anak-anaknya
       M.Fadle 29, M.Sobri. M,Ezhar, M,Syarel, Idham 18
- Selancar 3 Segamat Johor

   5.Halidi   x Puziah Jamiaan
          Anak-anak
     M.Munir Muizzudin 21, Ahmad Amirul Helmi,Nurul Farhana,Ahmad  Nazmi, Ahmad Hisyam 8
    Parit 3 ½ Barat, Sungai Besar Selangor
                        
   6.Abd.Razak  x Rohana Hj Othman       
  Anak-anaknya
Hairi 17,Safik,Fara Wahida 2
- Rantau Panjang Kelang Selangor

 7.Ibrahim   X Azizah Sarbini
Anak-anaknya
  Ismail 13, Lokman Hakim,  Amira, Hikal 7       
-Bukit Naga Shah Alam, Selangor.

  8.Abd.Rahman – Bujang
* Huruf bolt ada FB

 9.Arbaiyah   - Abd Hakim b. Haris
Anak-anaknya.
Aisyah 11,Siti Hawa, Azmi, Rashid 6, 
-Hujung Matang Kuala Sepetang Taiping Perak


Sambung lagi kaina..


Sambunganya
SENARAI KELUARGA YANG 
BERMUKIM DI BANJARADAM

Mempunyai anak

                     AHMAD                                                  THAHER
               Mempunyai anak                                       Mempunyai anak

I.       H. SABERAN (INDONESIA)                        I.
II.      H. SALMAN (MALAYSIA)                            II.
III.    SITI RAHMAH (MALAYSIA)                        III.   H. NURPIAH
IV.    DAHLAN (INDONESIA)                                IV.
V.     SITI MASNIAH (MALAYSIA)
VI.    H. RASYIDI (MALAYSIA)
VII.   SITI KHADIJAH (MALAYSIA)
VII    ISMAIL


 

                                                    H. SABRAN bin AHMAD

(Meninggal di Banjarmasin tgl 21 Oktober 1956)

Isteri (Kawin sepupu sakali)

                                                   H. NURPIAH binti THAHER

(Meninggal di Banjarmasin tgl                            )

Mempunyai anak

(1)  AMAS (Saudara seibu)                                (9)   H. BADARIAH (Ma.antin)
(2)  H. NURAINI (H. Diang)                             (10) H. MUHDAR
(3)  MAR’I                                                         (11) HUDARI
(4)  JAMALI                                                      (12) H.M. ARSANI
(5)  BARASMI                                                   (13) H.M. ARDANI
(6)  H. SALABIAH (Magulu)                             (14) SITI RAMISAH
(7)                                                                     (15) SITI KHADIJAH
(8)  H. DARMAWI

                      SILSILAH KETURUNAN ANAK DAN CUCU DARI

                                       H. SABERAN bin AHMAD                                                  (1)  AMAS bin

(Meninggal dunia di Banjarmasin tgl                   )
Isteri

(Meninggal dunia di Banjarmasin tgl                   )

Mempunyai anak
                            1)                                          Abdul Aziz


(2)  H. NURAINI (H. DIANG) binti H. SABERAN
(Meninggal dunia di Banjarmasin tgl 1 Oktober 1987)

Tidak mempunyai anak


(3)  MAR’I bin H. SABERAN
(Meninggal dunia di Banjarmasin tgl                   )

Isteri

(Meninggal dunia di Banjarmasin tgl                   )

Mempunyai anak

 1)  SAHRANI                                                   5)   AHMAD
2)   AINUN JARIAH                                         6)   SULAIMAN
3)   SABERANI                                                 7)   SALA
4)   H. UMI KALSUM

(4)  JAMALI bin H. SABERAN
(Meninggal dunia di Banjarmasin tgl                   )

Tidak mempunyai anak
(6)  H. SALABIAH binti H. SABERAN
(Lahir di Banjarmasin,                                 )

Suami

(Meninggal dunia di Banjarmasin tgl                   )

Mempunyai anak

1)   H. M. AINI                                                  3)   MASNIAH
2.)  H. MAINI                                                    4)   ABDUL HAKIM

(8)  H. DARMAWI bin H. SABERAN
(Lahir di Alabio, 10-4-1921 – Meninggal di Banjarmasin, 12-11-1986)

Isteri

                       H. RAMLAH binti GURU H. ABD. HAMID

(Lahir di Banjarmasin, 7-5-1931 – Meninggal di Banjarmasin 16-9-1982)

Mempunyai anak

1)   H. HALIMATUS SA’DIAH                        5)   M. ZULPADLI HADIE
2)   H. A. SYAIRAZI HADIE                            6)   H. SYAMSIAH
3)   H. SITI MARDIAH                                     7)   M. FAHRURAZI HADIE
4)   H.M. SAIFULLAH HADIE                         8)   M. RASYIDI HADIE


(9)  H. BADARIAH (Ma’ antin) binti H. SABERAN
(Lahir di                                                                              )
Suami

(Lahir di                              – Meninggal di Tamban ,                    )

Mempunyai anak

1)   FAR’I (Saudara sebapa, lain ibu)                4)   ARFIAH
2)   BARLIAN                                                   5)   ZAKFAR SIDIQ
3)   ARBAYAH                                                 6)   ARSIAH

(10)  H. MUHDAR bin H. SABERAN
(Lahir di                              – Meninggal di Banjarmasin,                     )

Isteri

(Lahir di                                                                                                 )

Mempunyai anak

1)   MASRUNI                                                  5)   ARBAIN
2)   MASRANI                                                  6)   H. SARWANI
3)   MAISYARAH                                                   7)   SARBAINI
4)   H. MAIMUNAH                                         8)   SAMSUDIN


(11)  HUDARI bin H. SABERAN
               (Lahir di,                           - Meninggal di Banjarmasin, 21-1-1950)

Tidak mempunyai anak


(12)  H.M. ARSANI bin H. SABERAN
                   (Lahir di                                  –                                                      )

Isteri

                                                    H. SYAMSIAH binti

(Lahir di                                    –                                                     )
           
Mempunyai anak bawaan isteri

                                    1)                                  H. MURSIDI
(13)  H.M. ARDANI bin H. SABERAN
(Lahir di Banjarmasin, 10-3-1934 –                                           )

Isteri
(Menikah, 10-3-1960)

                              H. SAMPURNA binti H. HUDARI

(Lahir di Banjarmasin, 5-6-1944 –                                            )

Mempunyai anak

1)   H. RASYIDAH                                           3)   RAHIMAH (ST. SALAMAH)
2)   RAUDAH                                                   4)   NAJMUDDIN

(14)  SITI RAMISAH binti H. SABERAN
(Lahir di                        – Meninggal di Banjarmasin, 10               )

Tidak mempunyai anak


(15)  SITI KHADIJAH binti H. SABERAN
                     (Lahir di Banjarmasin                      –                                           )

Suami

                                                 YAKUT CHALISAH bin

(Lahir di Kurau,                            –                                               )

Mempunyai anak

1)   KHAIRUL ANWAR                                   7)   HIDAYATI
2)   KHAIRUL MUIS                                        8)   HAYATI
3)   FATMAWATI                                                   9)   FITRIYAH
4)   RAHMAH                                                   10) SAIPUDDIN
5)   KASPUL ANWAR                                      11) AMI
6)   SAIPUL RAHMAN

SILSILAH KETURUNAN Hj. SALABIAH binti H. SABERAN
ANAK KE ENAM DARI H. SABERAN bin AHMAD bin ADAM

Hj. SALABIAH binti H. SABERAN
Lahir di Banjarmasin,
Alamat; Banjarmasin
Telp. 0511

Suami Pertama – Menikah,

                                                   AMIT bin

Lahir di Banjarmasin,

Mempunyai anak;

1)  H. M. AINI bin AMIT
Lahir di Banjarmasin, 11-01-1938
Alamat; Jl. Kelayan B RT. 7 Gg, Ampalam

Isteri – Menikah, 13-12-1961

                                   MASYITAH binti ABDULLAH

Lahir di Amuntai, 20-03-1955

Mempunyai anak;

1.   WARDAH binti H. M. AINI
      Lahir di Banjarmasin, 30-08-1967
      Alamat;
     
      Suami – Menikah 25-04-1983
      ANANG ACIL bin ABDUL KARIM
      Lahir di Balikpapan, 24-01-1934

      Mempunyai anak;
1*  AHMAD SARWANI bin ANANG ACIL
Lahir di Banjarmasin, 29-04-1984

2*  TAJUDDINOR bin ANANG ACIL
Lahir di Banjarmasin, 28-08-1985

3*  FATHURRAHMAN bin ANANG ACIL
Lahir di Banjarmasin, 09-06-1987

4*  KHAIRIYAH binti ANANG ACIL
Lahir di Banjarmasin, 05-02-1992

5*  M. ANSYARI bin ANANG ACIL
Lahir di Banjarmasin, 20-08-2002

2.   SAUDAH binti H. M. AINI
      Lahir di Banjarmasin, 16-03-1974
      Alamat;


      Suami – Menikah, 14-10-1997
      MAHYUNI bin MUHAMMAD
      Lahir di Banjarmasin, 17-08-1967


2)  Hj. MAINI binti AMIT
Lahir di Banjarmasin, 17-11-1950
Alamat; Jl. Setia RT. 9 No. 31 Pemurus Dalam
Telp. 0511 263180

Suami – Menikah, 22-10-1962

                                        H. MASRANI bin SADRI

Lahir di Banjarmasin, 17-12-1940

Mempunyai anak;

1.   HUSNI bin H. MASRANI
      Lahir di Banjarmasin, 10-01-1965
      Alamat; Jl. Setia RT. 9 No. 31 Pemurus Dalam

      Isteri – Menikah, 30-01-1991
      RAHMIDA binti RUSID

      Mempunyai anak;
      1*  RAHMAWATI binti HUSNI
            Lahir di Banjarmasin, 13-11-1993

      2*  AMINAH binti HUSNI
            Lahir di Banjarmasin, 12-12-1998

2.   HUSAINI bin H. MASRANI
      Lahir di Banjarmasin, 28-02-1971
      Alamat;

      Isteri – Menikah, 26-05-1995
      KHALIFAH binti ALI BADRUN
      Lahir di Banjarmasin, 10-07-1979

      Mempunyai anak;
      1*  M. ATHAILAH bin HUSAINI
            Lahir di Banjarmasin, 11-11-1998

3.   ZAINUSSALAM bin H. MASRANI
      Lahir di Banjarmasin, 01-07-1973
      Alamat; Jl. Tungkaran Pangeran RT. 20 Sungai Belanak Batu Licin Tanah Bumbu

      Isteri – Menikah, 08-01-1999
      SITI SAUPIAYAH binti AHMAD ARDABILI
      Lahir di Martapura, 24-03-1976

      Mempunyai anak;
      1*  MUHAMMAD RUSDY TAUFIK SALEH bin ZAINUSSALAM
            Lahir di Batu Licin, 15-03-2002

4.   ZAINUL IHYAN bin H. MASRANI
      Lahir di Banjarmasin, 17-09-1974
      Alamat;

      Isteri – Menikah, 11-03-2001/16 Zulhijjah 1421
      H. JAMALIAH binti H. USMAN
      Lahir di Banjarmasin, 05-06-1975

      Mempunyai anak;
      1*  MUHAMMAD RIDHONI IHYAN bin ZAINUL IHYAN
            Lahir di Martapura, Senin jam 12.15 siang, 05-01-2004/13 Zulqaidah 1425

5.   ZAINAL ILMI bin H, MASRANI
      Lahir di Banjarmasin, 16-02-1975

6.   AHMAD MURJANI bin H. MASRANI
      Lahir di Banjarmasin, 18-03-1980

7.   MARIA ULFAH binti H. MASRANI
      Lahir di Banjarmasin, 19-01-1982

8.   SILAHUDDIN bin H. MASRANI
      Lahir di Banjarmasin,                 1984
      Alamat;


      Isteri – Menikah, 04-11-2002
      SRI MILAWATI binti MISRAN
      Lahir di Banjarmasin, 26-03-1984

      Mempunyai anak;
      1*  MUHAMMAD IZHARUDDIN NOOR bin SILAHUDDIN
            Lahir Di Banjarmasin, 09-07-2003
Hj. SALABIAH binti H. SABERAN
Lahir di Banjarmasin,
Alamat; Banjarmasin
Telp. 0511

Suami Kedua  – Menikah,

                                          H. NOOR ALWY

Lahir di Banjarmasin,

Mempunyai anak;

3)  MASNIAH binti  H. NOOR ALWY
Lahir di Banjarmasin, 07-10-1955
Alamat; Jl. Pekapuran B No. 33/19 RT. 21 Pekapuran Laut 70233

Suami – Menikah, 29-07-1973

                                            MARBAWI bin H. MAKSUM

Lahir di Panjaratan, 10-09-1948

Mempunyai anak;

1.   SUPIADI bin MARBAWI
      Lahir di Banjarmasin, 14-09-1974

2.   ASYADI bin MARBAWI
      Lahir di Banjarmasin, 01-01-1981

3.   LINDAWATI binti MARBAWI
      Lahir di Banjarmasin, 14-12-1988

4)  ABDUL HAKIM
Lahir di Banjarmasin, 05-05-1960 Meninggal di Banjarmasin, 04-01-1999

Isteri – Menikah, 05-05-1987

AINUN binti ABDUL MUIN

Lahir di Banjarmasin, 12-01-1963

Mempunyai anak;

1.   ASMIYADI AIKA bin ABDUL HAKIM
      Lahir di Banjarmasin, 19-10-1988

2.   NURUL HASMI AIKA binti ABDUL HAKIM
      Lahir di Banjarmasin, 24-10-1990

3.   RAHMI AIKA binti ABDUL HAKIM
      Lahir di Banjarmasin, 10-08-1994
SILSILAH KETURUNAN H. DARMAWI bin H. SABERAN
ANAK KE DELAPAN DARI H. SABERAN bin AHMAD bin ADAM

H. DARMAWI bin H. SABERAN

(Lahir di Alabio, 10-4-1921 – Meninggal di Banjarmasin, Rabu 12-11-1986/
10 Rabiul Awal 1407 H)

Isteri

H. RAMLAH binti GU

RU H. ABD. HAMID

(Lahir di Banjarmasin, 7-5-1931 – Meninggal di Banjarmasin, Kamis 16-9-1982/
28 Zulqa’idah 1402 H)

Mempunyai anak

1) H. HALIMATUS SA’DIAH binti H. DARMAWI
(Lahir di Banjarmasin, Minggu jam 10.30 pagi 19-6-1948/19 Muharram 1368 H)
Alamat; Jl. Irigasi, samping Pondok Pesantren Hidayatullah Taman Hudaya Bincau Martapura, Hp. 0813 49756386

Suami

H. USMAN bin TUKACIL

(Lahir di Kurau,                     - Meninggal di Kurau, 14-3-1989/6 Sya’ban 1412 H)

Mempunyai anak

1.   H. NOR ALIYAH binti H. USMAN
      Lahir di Banjarmasin, 12-9-1966
      Alamat;

      No Telpon; 720144

      Suami – Menikah, 18-8-2003
      THAHER YAHYA bin
      Lahir di
      Mempunyai 3 orang anak bawaan suami
      1* 
      2* 
      3* 

2.   H. SYAMHUDI NH bin H. USMAN
      Lahir di Banjarmasin, 23-3-1970/15 Rabiul Awal 1390
      Alamat;


      Isteri – Menikah, 10-12-1995
      FAIZAH NASAR binti NASAR AS
      Lahir di Martapura, 15-4-1970
     
      Mempunyai anak
1*  NUR SYIFA binti H. SYAMHUDI NH
Lahir di Martapura, 18-10-1996/12 Jumadil Awal 1414 H
2*  M. ZAHIR bin H. SYAMHUDI NH
Lahir di Martapura, 26-4-1998/20 Rabiul Awal 1416 H
3*  M. HAFI bin H. SYAMHUDI NH
Lahir di Martapura, 31-10-2000/15 Zulqaidah 1418 H

3.   MAHMUDI bin H. USMAN
      Lahir di Banjarmasin, 13-11-1973 – Meninggal di Martapura, Selasa jam 02.30 subuh, 16-9-2000/11 Safar 1419

4.   H. JAMALIAH binti H. USMAN
      Lahir di Banjarmasin, 5-6-1975
      Alamat;

     
      Suami – Menikah, 11-3-2001/16 Zulhijjah 1421 H (Kawin sepupu dua kali)
      ZAINUL IHYAN bin H. MASRANI
      Lahir di Banjarmasin, 17-9-1974

      Mempunyai anak;
1*  M. RIDHONI IHYAN bin ZAINUL IHYAN
Lahir di Martapura, Senin jam 12.15 siang, 5-1-2004/13 Zulqaidah 1425 H

5.   ABDUL HAMID bin H. USMAN
      Lahir di Banjarmasin, 7-9-1979

6.   AWALIYAH binti H. USMAN
      Lahir di Kurau, 17-12-1981/19 Safar 1400 H

7.   KHAIRIYAH binti H. USMAN
      Lahir di Kurau, 28-5-1985/18 Ramadhan 1404 H

     
2)  H. A. SYAIRAZI HADIE bin H. DARMAWI
Lahir di Banjarmasin, Kamis jam 07.00 pagi, 19-9-1952/
29 Zulqaidah 1371 H
Alamat; Komp Breman Indah RT,      No.     Banjarbaru
HP. 0813 49716123   -   0812 5052003

Isteri

H. BASYIRAH binti H. NAWAWI MARFU’

Lahir di Martapura,

Mempunyai anak;

1.   H.M. SYAIBANI bin H. A. SYAIRAZI HADIE
      Lahir di Madinah, 14-08-1981
      Alamat;
      Hp. 0813 49785209

      Isteri – Menikah di Banjarmasin, 06-07-2003
      SANIMAH binti H. SARIDIN
      Lahir di Banjarmasin, 05-11-1981

      Mempunyai anak;
      1*
            Lahir di

2.   H. SYARIFAH binti H. A. SYAIRAZI HADIE
      Lahir di Makkah, 3-10-1982


3.   SYARIAH binti H. A. SYAIRAZI HADIE
      Lahir di Martapura, 17-10-19853)  H. SITI MARDIAH binti H. DARMAWI
Lahir di Banjarmasin, Rabu jam 06.30 pagi, 10-4-1957/
10 Ramadhan 1376 H
Alamat; Jl. Sekumpul No.1 RT.03 RW.06 Kel. Jawa Martapura
Telp. 0511 722195 Hp. 0815 2116877

Suami – Menikah, 6-2-1971/9-12-1390 H

H. ZARKASI bin SAMAD

Lahir di Banjarmasin, 7-7-1952

Mempunyai anak;

1.   SITI FATIMAH bin H. ZARKASI
      Lahir di Banjarmasin, 21-11-1972
      Alamat;


      Suami – Menikah, 21-2-1995/21 Ramadhan 1415 H
                    Kawin 12-11-1995/ 19 Jumadil Akhr 1416 H
      KAMYANI bin BADRUN
      Lahir di Sungai Tuan Martapura, 12-3-1972

      Mempunyai anak;
      1*  NOOR CAMELIA FITRI binti KAMYANI
            Lahir di Martapura, 17-7-1998

2.   H.M. YUSUF bin H. H. ZARKASI
      Lahir di Banjarmasin, 6-9-1974

3.   SITI RAFIAH binti H. ZARKASI
      Lahir di Banjarmasin, 31-7-1977
      Alamat;

      Suami – Menikah, 2-6-2002 – Kawin 15-9-2002/8 Rajab 1423 H
      BAIDAWI bin H.M. ARSYAD
      Lahir di Martapura, 10-4-19
     
      Mempunyai anak
      1* 

4.   SITI RAHMAH binti H. ZARKASI
      Lahir di Banjarmasin, 26-8-1979

5.   SITI RAUDAH binti H. ZARKASI
      Lahir di Banjarmasin, 3-12-1983

6.   SITI RAHIMAH binti H. ZARKASI
      Lahir di Banjarmasin, 8-11-1985

7.   M. YAMIN FIRDAUS bin H. ZARKASI
      Lahir di Banjarmasin, 26-2-1996


4)  H.M. SAIFULLAH HADIE bin H. DARMAWI
Lahir di Banjarmasin, Selasa 06.00 Pagi 6-2-1962/1 Ramadhan 1381 H
Alamat; Brunai Darussalam
Telp. 0016738826541 Hp. 0815 21540521

Isteri Pertama – Menikah,                  Bercerai,

H. DIANA binti

Lahir di Kandangan,

Mempunyai anak;

1.   QAMARUDDINN bin H. M. SAIFULLAH HADIE
      Lahir di Kandangan,

2.   DINA NOR QAMARIAH binti H. M. SAIFULLAH HADIE
      Lahir di Kandangan,

Isteri Kedua – Menikah, 13-1-1993

H. NOR HILALITA binti ABDULLAH

Lahir di Fhilifina, 29-4-1973``                          `                   

Mempunyai anak;

3.   MUHAMMAD ALI bin H.M. SAIFULLAH HADIE
      Lahir di Fhilifina, 19-7-1994

4.   NOR ALIYAH binti H.M. SAIFULLAH HADIE
      Lahir di Brunei Darussalam, 19-5-1999

5.   SYARIAH binti H.M. SAIFULLAH HADIE
      Lahir di Brunei Darussalam, 14-3-2001


5)  M. ZULPADLI HADIE
Lahir di Banjarmasin, Minggu, jam 12.30 siang, 23-5-1965/28 Muharram 1385 H
Alamat; Jl. Gotong Royong RT. 3 RW. 9 No. 21 Banjarbaru
Hp. 0812 5185996

Isteri – Menikah,

ISNANI FARIDA binti H. AHMAD ZURKANI

Lahir di Banjarmasin, 18-3-1966

Mempunyai anak;

1.   M. HARIS FADLILLAH bin M. ZULPADLI HADIE
      Lahir di Banjarmasin, 3-11-1995

2.   SITI NUR SARAH binti M. ZULPADLI HADIE
      Lahir di Banjarbaru, 17-12-2003

6) H. SYAMSIAH binti H. DARMAWI
Lahir di Banjarmasin, Sabtu jam 02.00 siang, 20-8-1967

Janda tidak punya anak

7)  M. FAHRURAZI HADIE bin H. DARMAWI
Lahir di Banjarmasin, Rabu jam 03.30 sore, 4-11-1969/24 Ramadhan 1389 H
Alamat; Jl. Sekumpul RT.3 RW.6 No.15/16 Kel. Jawa Martapura
Telp. 0511 7402371

Isteri – Menikah, 13-10-1988/3 Rabiul Awal 1409 H
Kawin, 3-9-1989 (Kawin sepupu sakali)

SITI SALAMAH binti H.M. ARDANI

Lahir di Banjarmasin, 6-3-1971

Mempunyai anak;

1.   M. SYARIF bin M. FAHRURAZI HADIE
      Lahir di Banjarmasin, Kamis jam 05.00 subuh, 10-4-1991/27 Ramadhan 1412 H

2.   FITRIA RAHMAH binti M. FAHRURAZI HADIE
      Lahir di Banjarmasin, Sabtu jam 04.00 sore, 15-5-1993

3.   M. SAIPUL FAHRIQI bin M. FAHRURAZI HADIE
      Lahir di Banjarmasin, Kamis jam 07.00 maqrib, 14-11-1997


8)  M. RASYIDI HADIE bin H. DARMAWI
Lahir di Banjarmasin, jam 07.00 pagi, 10-6-1971
Alamat; Gg. Sampurna I RT. 04 RW.2 No.1 Tanjung Rema Martapura
Hp. 0813 49711765

Isteri – Menikah, 5-9-1998/14 Jumadil Akhir 1419 H

WINDA ASTUTI binti H. RACHMAT OMBI HASAN

Lahir di Banjarmasin,

Mempunyai anak;

1.   RUSDINA binti M. RASYIDI HADIE
      Lahir di Banjarmasin, 3-3-1999

2.   SITI MUNAWWARAH binti M. RASYIDI HADIE
      Lahir di Martapura, 15-4-2003
SILSILAH KETURUNAN H. M. ARDANI bin H. SABERAN
ANAK KE TIGA BELAS DARI H. SABERAN bin AHMAD bin ADAM

H. M. ARDANI bin H. SABERAN
Lahir di Banjarmasin, 10- 3-1934 meninggal 05 April 2008/29 Rabiul Awal 1429
Alamat; Jl. Kendedes I RT. 16 No. 21 Kompleks Beruntung Jaya Banjarmasin
Telp. 0511 3250627

Isteri – Menikah, 10-3-1960

H. SAMPURNA binti H. HUDARI

Lahir di Banjarmasin, 5-7-1944

Mempunyai anak;

1)  H. RASYIDAH binti H.M. ARDANI
Lahir di Banjarmasin, 4-8-1962
Alamat; Jl. A. Yani Km. 7.00 RT.6 RW.2 No.15 Kertak Hanyar
Telp. 0511 256126

Suami pertama – Menikah, 5-5-1975/21 Ramadhan 1396 H

H. IBERAHIM bin H. ARBAIN

Lahir di Banjarmasin, 8-5-1956 – Meninggal di Banjarmasin, 27-10-1993/12 J. Awal

Mempunyai anak;

1.   MAKIYAH binti H. IBERAHIM
      Lahir di Banjarmasin, Minggu jam 05.00 subuh, 6-9-1978
      Hp. 0816 4501665

2.   ISMAIL bin H. IBERAHIM
      Lahir di Banjarmasin, jam 09.30 pagi, 14-3-1989

3.   MUNAWWARAH binti H. IBERAHIM
      Lahir di Banjarmasin, 17-8-1971

Suami kedua – Menikah 28-11-1994/
24 Jumadil Akhir 1415 H (Kawin sepupu sekali)

KHAIRUL MUIS bin YAKUT CHALISAH – suami SITI KHADIJAH


Mempunyai anak;

4.   M. KHAIRI FADILLAH bin KHAIRUL MUIS
      Lahir di Banjarmasin,


2) RAUDAH binti H.M. ARDANI
Lahir di Banjarmasin, 7-7-1964
Alamat; Jl. Kendedes I RT. 16 No. 19 Kompleks Beruntung Jaya Banjarmasin
Telp. 0511 3250627 Hp. 0813 49743655

Suami – Menikah,

M. SURIYANI HASMA bin H. SABERAN

Lahir di Banjarmasin, 11-6-1957

Mempunyai anak;

1.   MUHAMMAD  ARIF INDRA KUSUMA bin M. SURIANI HASMA
      Lahir di Banjarmasin, 12-5-1984/13 Sa’ban
      Hp. 0815 2107173

2.   RAHMI RIZKIYANI binti M. SURIANI HASMA
      Lahir di Banjarmasin, 18-9-1993/1 Rabiul Akhir


3)  SITI SALAMAH binti H.M. ARDANI

Lahir di Banjarmasin, 6-3-1971
Alamat; Jl. Sekumpul RT.3 RW.6 No.15/16 Kel. Jawa Martapura
Telp. 0511 7402371

Suami – Menikah, 13-10-1988/3 Rabiul Awal 1409 H
Kawin, 3-9-1989 (Kawin sepupu sakali)
M. FAHRURAZI HADIE bin H. DARMAWI
Lahir di Banjarmasin, Rabu jam 03.30 sore, 4-11-1969/24 Ramadhan 1389 H

Mempunyai anak;

1.   M. SYARIF bin M. FAHRURAZI HADIE
      Lahir di Banjarmasin, Kamis jam 05.00 subuh, 10-4-1991/27 Ramadhan 1412 H

2.   FITRIA RAHMAH binti M. FAHRURAZI HADIE
      Lahir di Banjarmasin, Sabtu jam 04.00 sore, 15-5-1993

3.   M. SAIPUL FAHRIQI bin M. FAHRURAZI HADIE
      Lahir di Banjarmasin, Kamis jam 07.00 maqrib, 14-11-1997


4)  NAJMUDDIN bin H.M. ARDANI
Lahir di Banjarmasin, 10-1-1977
Alamat; Jl Kuin Selatan RT. 18 NO. 7 Gg Ukhuwah Islamiyah Banjarmasin
Telp. 0511 411259 Hp. 0816 4530577

Isteri – Menikah 3 Nopember 1999
Kawin 14-1-2000

MAHRITTA binti RIDUAN

Lahir di Banjarmasin, 28-5-1978

Mempunyai anak;

1.   CAMILA NAJMAH binti NAJMUDDIN
      Lahir di Banjarmasin, Jum’at jam 06.15 pagi, 26-7-2002/15 Rabiul Akhir 1424 H

2.   M. ALVIN NAJMI binti NAJMUDDIN
      Lahir di Banjarmasin, Jum’at jam 16.00 Sore, 28-11-2008/1 Julhijjah 1429 H

Bacalah pengalaman anaklaut berkunjung ke Banjar ( Baelang mancarie keluarga)


Teratak kami