ANAKLAUT

Monday, 2 April 2012

Menghitung baja


        
          Hitung baja berdasarkan gred baja

          a.   Hitung berat N dalam 250 kg baja kalium nitrat (15 %)

                Jawapan :              100 kg baja kalium nitrat mengandungi 15 kg N
                                                250 kg kalium nitrat             =  15/100  x  250
                                                                                                 =  37.5 kg N

          b.   Hitung berat N, P2O dan K2O  dalam 200 kg baja NPK green 15:15:16


                Jawapan :              Berat N

                                                100 kg baja NPK mengandungi 15 kg N
                                                200 kg  baja NPK                =              15/100  x  200
                                                                                                =              30 kg N

                                                Berat  P2O

                                                100 kg baja NPK mengandungi 15 kg P2O5  (fosforus)
                                                200 kg baja NPK =              15/100  x  200
                                                                                                =              30 kg P2O5
                                                Berat K2O

                                                100 kg baja NPK mengandungi 16 kg K2O
                                                200 kg baja NPK =              16/100  x  200
                                                                                                =              32 kg K2O

Hitung keperluan baja untuk bekal kuantiti tertentu sesuatu nutrien dan kos pembajaan

          Setiap hektar tanaman mangga memerlukan 60 kg N. Tentukan kuantiti baja ammonium nitrat (35 %N) yang perlu digunakan. Jika harga 50 kg baja ammonium nitrat ialah RM 70.00, tentukan kos pembajaan mangga tersebut.
                                               
          Jawapan :                    Kuantiti baja ammonium sulfat yang diperlukan

                                                100 kg baja ammonium sulfat mengandungi 35 kg N
                                                60 kg N                  =              100/35  x  60
                                                                                =              171.43 kg baja ammonium sulfat

                                                Kos baja

                                                50 kg                      =              RM  70.00
                                                171.43 kg              =              RM  70.00 / 50  x  171.43
                                                                                =              RM  240.00