ANAKLAUT

Tuesday, 1 January 2013


LENCANA KEAHLIAN PENGAKAP kanak-kanak


Lencana Keahlian dianugerahkan kepada ahli yang lulus untuk menjadi ahli yang sah dalam Pergerakan Pengakap. Sebelum dilantik menjadi ahli dan mendapat Lencana Keahlian, seorang ahli akan diuji dalam perkara-perkara yang berikut untuk memberi pengetahuan asas yang mudah serta pengalaman berpengakap.

 

1. Persetiaan Pengakap & Undang-Undang Pengakap
2. Hormat Pengakap & Cogan Kata Pengakap Kanak-Kanak
3. Cerita Hutan & Permulaan Pergerakan Pengakap
4. Istiadat Laung Agung

 

 

Lencana Keahlian ini dipakai di poket kiri baju pengakap.

Persetiaan Pengakap

Bahawa dengan sesungguhnya, saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan:

Taat Kepada Tuhan, Raja dan Negara,
Menolong Orang Pada Setiap Masa,
Menurut Undang-Undang Pengakap.


Undang-Undang Pengakap

1. Pengakap adalah seorang yang sentiasa dipercayai maruah dan kehormatan dirinya.

2. Pengakap adalah seorang yang taat kepada Yang Dipertuan Agong,

    kepada Rajanya, Negaranya, pemimpin-pemimpin pengakapnya, 
    ibu-bapanya, orang-orang diatas dan orang-orang yang 
    dibawahnya.

3. Pengakap wajib menjadikan dirinya berguna dan menolong orang pada setiap masa.

4. Pengakap itu sahabat kepada sekalian dan saudara kepada lain-lain pengakap

    walau apa negeri, pangkat dan agamanya sekalipun.

5. Pengakap itu baik dan sempurna budi pekertinya dan sentiasa berbudi.

6. Pengakap itu baik dan kasih kepada segala binatang.

7. Pengakap itu seorang yang sentiasa menurut perintah dan suruhan ibu-bapanya

    kepala patrolnya atau pemimpin-pemimpin pengakapnya dengana tiada apa-apa soalan.

8. Pengakap itu seorang yang sentiasa sabar dan manis mukanya dalam kesusahan.

9. Pengakap itu jimat dan cermat

10. Pengakap itu bersih dan suci fikirannya, perkataannya dan perbuatannya