ANAKLAUT

Wednesday, 20 June 2012

Aras populasi perosak


Pengawalan Organisma
Masa
Graf 1
C
B
A


Aras populasi perosak

                Rujuk Graf 1

a)         Aras keseimbangan am  ( A )
·          populasi perosak stabil, bilangan perosak masih berada pada paras tidak berbahaya dana kawalan tidak diperlukan
b)         Aras ambang ekonomi  ( B )
·          Aras penentu untuk bertindak melakukan kawalan berdasarkan aras populasi perosak
c)          Aras kecederaan ekonomi  ( C )
·          Aras populasi telah mencapai tahap yang menyebabkan kerugian
·          Kerosakan teruk, tidak boleh dikawal lagi