ANAKLAUT

Friday, 9 November 2012

TERNAKAN


EMPAT PEKARA YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN TERNAKAN-
 IKLIM,PEMAKANAN,KESIHATAN DAN GENETIK.                    
IIKLIM

a.      Unsur iklim yang mempengaruhi ternakan
·         Suhu
·         Kelembapan
·         Cahaya

b.      Kesan iklim ke atas pengeluaran ternakan

·         Himpitan iklim adalah keadaan alam yang boleh menyebabkan gangguan keseimbangan fisiologi ternakan. 
·         Dua kesan iklim ke atas pengeluaran ternakan:
-          secara langsung
-          secara tidak langsung

·         Kesan iklim secara langsung

                                             i.      Perlakuan semasa meragut
-          Suhu tinggi dan pancaran matahari terik mengurangkan selera makan dan ketahanan badan
-          Ternakan berhenti makan dan mencari tempat teduh
-          Jangka masa meragut kurang

                                           ii.      Pengambilan makanan
-          Peningkatan suhu menyebabkan kadar pengambilan makanan  berkurangan sebaliknya air diambil berlebihan

                                          iii.      Tumbesaran
-          Suhu tinggi menyebabkan kurang selera makan dan  kadar tumbesaran akan menurun

                                          iv.      Pengeluaran hasil
-          Peningkatan suhu persekitaran akan menyebabkan gangguan kepada proses fisiologi
-          Suhu persekitaran yang tinggi mempengaruhi pengeluaran telur, susu dan daging

                                            v.      Pembiakan
-          Suhu tinggi akan menjejaskan kesuburan ovum dan sperma, kematian embrio dan merencatkan janin
-          Kadar penetasan telur menurun

·         Kesan iklim secara tidak langsung

                                             i.      Penghasilan bahan makanan ternakan
-          Taburan hujan yang tinggi menggalakkan pertumbuhan foraj dan akan menambahkan bahan makanan ternakan
-          Iklim lembap menggalakkan serangan kulatAspergillus flavus pada makanan ternakan dan ternakan mengalami keracunan aflatoksin
-          Iklim panas merosakkan kandungan vitamin dan mineral dalam bahan makanan ternakan


                                           ii.            Serangan parasit dan penyakit ternakan
-          Suhu dan kelembapan tinggi mengalakkan pembiakan patogen dan parasit
-          Suhu rendah mengganggu sistem pernafasan

                                          iii.            Pengendalian dan penyimpanan hasil ternakan
-          Suhu dan kelembapan tinggi merosakkan hasil ternakan seperti susu, daging dan telur
-          Mikroorganisma membiak dan menjalankan proses penapaian ke atas hasil ternakan apabila kelembapan tinggi.
-          Hasil cepat rosak dan busuk
-          Embrio mati dan telur tidak menetas jika suhu tinggi


c.      Cara mengurangkan kesan himpitan iklim

·         Mengadakan perumahan yang sempurna
-          Melindungi ternakan dari serangan musuh, mengawal penyakit dan parasit
                               serta iklim yang melampau
-          Ciri perumahan sempurna – ruang lantai mencukupi, aliran udara yang baik
      (pengudaraan), bekalan cahaya yang sesuai dan mudah dibersihkan
-          Arah binaan perumahan mengambil kira pancaran cahaya matahari dan arah
      tiupan angin


·         Menanam pokok naungan
-          Melindungi ternakan dari pancaran terik matahari, memberi oksigen dan
      menyediakan tempat ternakan berehat
·         Mengamalkan ragutan pada waktu malam
-          Waktu malam suhu sekitar turun
-          Mengurangan tekanan semasa haiwan meragut
-          Haiwan meragut rumput lebih banyak dan tumbesaran ternakan lebih baik
·         Memilih baka yang toleran terhadap haba
-          Baka yang toleran terhadap suhu dan kelembapan tinggi
-          Contoh baka yang toleran suhu tinggi ialah lembu Kedah-Kelantan, LID atau baka kacukan  KK dengan baka Freisien


·         Memberi makanan bernutrien tinggi
-          Menampung kekurangan zat makanan kerana kurang mengambil makanan
      ketika suhu tinggi
-          Makanan mesti mengandungi semua unsur pemakanan
-          Contoh:anak lembu diberi susu secukupnya dan ketika peringkat
      pembesaran, konsentrat ditambah dalam makanan